logo_27.jpg, 81kB

Klubová soutěž Pes roku

Co je pes roku?

Pes roku je klubová soutěž, kterou každoročně, od roku 1996 vyhlašuje Klub chovatelů Collií a Sheltií (dříve Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha) pro každé plemeno (kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie) zvlášť. Vyhlašovaná je pro kategorie štěňat, dorostu, veteránů (společně pro psy a feny), mladých a dospělých (psi a feny jsou vyhodnocováni zvlášť) a na základě výsledků jedinců ze stejných chovatelských stanic se vyhodnocuje ještě nejlepší chovatelská stanice.

Pravidla - podmínky soutěže
Podmínky pro účast jsou uvedeny v aktualizovaných Pravidlech pro rok 2012 ( + Příloha 1 - z důvodu velikosti je daná zvlášť). Oproti předchozímu ročníku jsou tato pravidla rozšířena o možnost vyhodnocení soutěže v online programu (v souladu s usnesením členské schůze).

Žádáme uživatele online programu psa roku, aby vyplňovali údaje dle návodu (aktualizován 30.1.13 o podrobnější vysvětlení k zadávání odchovů v soutěži o ch.s. roku).
Nejčastější chybou je neuvádění celého jména psa v kolonce Jméno psa. Do této kolonky je nezbytné vypsat
CELÉ JMÉNO včetně názvu chovatelské stanice, např. Egret Krásná louka, nikoli pouze Egret.

Výběr v kolonce Chovatelská stanice neslouží k doplnění jména, ale pouze pro účely soutěže chovatelských stanic, aby se výsledky zadaného psa přidávaly ke správné chovatelské stanici.


Jak se soutěže zúčastnit?

Do 28. 2 2013 (včetně) je nutno:

1) buď se zaregistrovat do Online programu Pes roku KCHCS  a vyplnit výsledky svého/svých psa/psů dle Návodu pro vyplnění online programu Pes roku (ke stažení zde ve formátu pdf). Doporučujeme si návod stáhnout než začnete s programem pracovat. Sice je program hodně intuitivní, ale je dobré vědět, jaké funkce má.

2) nebo pro přihlášení vyplnit tuto tabulku (údaje o psovi vyplňte pouze na prvním listu, na dalších vypište výsledky výstav dle třídy psa) a odeslat emailem garantům pouze tuto tabulku a kopie posudků zaslat v papírové podobě obyčejnou poštou nebo po dohodě s garantem doporučeně!!! Poštou se zasílají tyto potvrzení výsledků výstav (kopie posudků a kartiček, v případě titulů ze závěrečných soutěží potvrzení od pořadatele nebo odkaz na oficiální výsledky výstavy) garantovi za plemeno (pro šeltie Šárka Dreslerová, pro kolie dlouhosrsté Jitka Gogolínová, pro kolie krátkosrsté Lenka Ajmová. Garanti zkontrolují a zapíší výsledky jednotlivých psů a výsledky jsou každoročně zveřejněny na členské schůzi, na webu v online programu a v Magazínu.

Výsledky soutěže Pes roku
Průběžné výsledky naleznete na tomto odkazu Výsledky Pes roku KCHCS.

Podrobná pravidla platná pro rok 2012 naleznete zde. ( + Příloha 1 - z důvodu velikosti je daná zvlášť).
Doporučujeme si je před odesláním prostudovat!

Po upozornění Evy Náhlovské přišlo ještě upozornění od garanta DK Jitky Gogolínové na další nečleny, kteří nebyli v roce 2011 členy, tudíž jim nemohou být počítány výstavy od začátku roku 2012 jako řádným členům.
Seznam tedy upraven a noví členi jsou rozlišeni na ty úplně nové (tj. nikdy nebyli v KCHCS členy), opakovaně členy, kteří nezaplatili v roce 2011 členské poplatky(*) a ty členy, kteří zaplatili v roce 2012 po řádném termínu, tedy po 31.3.2012(**).
V případě dalších šotků se prosím obracejte na matrikářku případně hospodářku Klubu (pro dohledání plateb).

Nadále platí, že u řádných členů, kteří zaplatili v termínu do 31.3.2012 je jako datum vstupu do klubu uvedeno datum 1.1.2012.
U nových členů a členů, kteří v roce 2011 nebyli členi a těch, kteří byli, ale zaplatili v roce 2012 po termínu 31.3.2012 je napsáno Nový člen*, ** - tito vyplní obě kolonky stejným datem, tedy tím, kdy uhradili členské poplatky v roce 2012.
Upravený seznam ke stažení ZDE.


Vznik a historie soutěže

Za nápadem připravit a odstartovat tuto soutěž stály paní Mlada Svobodová (šeltie z Ďáblovy studánky) a Vilemína Kracíková, které připravily prvotní podklady, na základě kterých byla stanovena pravidla. Na dalším rozvoji této prvotní myšlenky mají lví podíl Michaela a Josef Ouředníkovi a jsou to právě oni, kteří rok co rok obětavě sčítají body dlouhosrstek i krátkosrstek. O šeltičky se stará paní Svobodová.

Poprvé byla tato soutěž vyhlášena redakcí Magazínu Collie a Sheltie v roce 1996 jako "Otevřená bodovací soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu výstavní sezóny" výhradně pro interní potřebu Klubu. Započítávány byly výsledky CAC a CACIB výstav z ČR; zahraniční výsledky mohly být započteny v případě, že majitel psa zaslal potřebné doklady (umístění, udělený titul).
V roce 1996 byly zveřejněny kompletní výsledky všech psů daných plemen, pro psy a feny zvlášť a z nich vyhlášeni pouze vítězové kategorie dospělých a mladých, psi a feny zvlášť. V roce 1997 byly rovněž zveřejněny kompletní výsledky, ale už pro kategorii mladých a dospělých, na základě čehož se pak vyhlašovaly kategorie Pes roku, Fena roku, Mladý pes roku a mladá fena roku a nově i Nejúspěšnější chovatelská stanice podle výsledků jednotlivých zvířat.

V roce 1999 se přešlo na nový bodovací systém (body za jednotlivé tituly se nesčítaly, ale k nejvyššímu dosaženému titulu byl přidělen jedinečný počet bodů) a byla stanovena pevná pravidla pro bodování jedinců startujících v průběhu sezony jak ve třídě mladých, tak ve třídách dospělých; pro započtení výsledku ze zahraniční výstavy určena podmínka (započtou se těm jedincům, kteří alespoň na jedné výstavě v ČR získali v daném roce hodnocení výborný).

V roce 2000 byly poprvé navíc vyhlášeny kategorie dorostu a veteránů (pro psy a feny společně) a konečně v roce 2002 byla zveřejněna nová bodovací tabulka pro hodnocení soutěže, podle níž se postupuje dodnes. Opět se přistoupilo ke sčítání bodů za jednotlivé získané tituly a došlo i k odstupňování bodové škály dle druhu výstavy (oblastní, krajská, národní, klubová a speciální, mezinárodní, evropská a světová). Rovněž byla zmírněna podmínka pro zahraniční výstavy - je třeba zaslat kopii posudku a ocenění (totéž platí pro oblastní a krajské výstavy).

Soutěž Pes roku se za svou historii natolik vžila do povědomí členů Klubu, že mnoho majitelů kolií a šeltií místo Pes/Fena roku hrdě uvádí označení Top Collie.

-vi.k-